Сайт тест режимида ишламоқда Сайт работает в тестовом режиме

Категориялар

Қидирув

ДАҒАЛБАРГ ЮРИНЕЯ

Кўриниши

Тарқалиши


Мақоми

2. Ғарбий Помир-Олойнинг камёб эндемик ўсимлиги.

Қисқача тавсифи

Бўйи 80 см га етадиган кўп йиллик ўт. Поялари кўп, тик, оддий, юпқа қиррали, безчасимон тукли. Барглари яшил, устки томони бироз буришган ғадир-будир, пастки томони ингичка чалкаш тукли. Илдизолди ва поянинг пастки қисмидаги барглари бандли, лирасимон. Поянинг ўрта қисмидаги барглар пастидаги баргларига ўхшаш, лекин бандсиз, поянинг юқорисидаги барглари майдароқ, деярли бутун, қалами. Саватчаси якка, кўп гулли. Сиртқи ва ўртадаги ўрама барглари наштарсимон, устки томонидагилари тўқ яшил. Тожи пушти-қирмизи, ташқи томони безчали. Уруғи тескари пирамидасимон, силлиқ. Июнь–июль ойларида гуллаб, меваси июль–августда етилади.

Тарқалиши

Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятлари: Ҳисор ва Зарафшон тизмасининг ғарбий қисмида тарқалган (Қизилсув, Эгрисув, Тўпаланг сув ҳавзалари, Тахта Қорача довони).

Ўсиш шароити

Тоғнинг ўрта қисмидаги оҳактошли ва тошли сурилмаларда ўсади.

Сони

Кам тарқалган.

Кўпайиши

Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлилар сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари

Аниқланмаган.

Маданийлаштириш

Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари

Ҳисор давлат қўриқхонасида муҳофаза қилинади.