Сайт тест режимида ишламоқда Сайт работает в тестовом режиме

Категориялар

Қидирув

ҒУЖТУК КАРРАК

Кўриниши

Тарқалиши


Мақоми

2. Ғарбий Помир-Олойда тарқалган жуда камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи

Бўйи 1 м гача етадиган икки йиллик ўт. Пояси ғуж-ғуж тукли, йўл-йўл чизиқли, баргли, асосидан тарвақайлаб шохланган. Барглари нисбатан юмшоқ тиканли, устки томони чалкаш тукли, пастки томони кулранг қалин тукли. Поянинг пастки қисмидаги барглари бандсиз, пояни ярим қамраб туради, патсимон бўлакли, четлари нотекис тикансимон тишли; ўрта қисмидаги барглари бандсиз, бўлакли, четлари майда тикансимон тишли; юқоридагилари бандсиз, юмалоқроқ, четлари тикансимон тишли. Саватчалари юмалоқ, йирик, узунлиги 4 см, диаметри 3–3,5 см, қалин чалкаш тукли. Ўрама баргчалари қаттиқ. Тожи пушти рангли. Уруғи тескари тухумсимон, силлиқ, ялтироқ. Май–июнь ойларида гуллаб, меваси июнь–июлда етилади.

Тарқалиши

Қашқадарё вилояти: Қашқадарё сув ҳавзаси – Ҳисор тизмасининг ғарбий қисмида, Зарафшон тизмасининг жанубий ёнбағридаги Оёқчи дарё водийсида тарқалган.

Ўсиш шароити

Тоғларнинг ўрта қисмидаги тошли ёнбағирларда ўсади.

Сони

Табиатда кам тарқалган.

Кўпайиши

Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлилар сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари

Бу турнинг маълум ўсиш шароитига мослашганлиги унинг камайишига сабаб бўлмоқда.

Маданийлаштириш

Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари

Ҳисор қўриқхонасида муҳофаза қилинади.