Сайт тест режимида ишламоқда Сайт работает в тестовом режиме

Категориялар

Қидирув

ҚИЗИЛГУЛЛИ КАРРАК

Кўриниши

Тарқалиши


Мақоми

1. Ўзбекистоннинг жанубидаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи

Бўйи 25 см га етадиган икки йиллик ўт. Пояси йўл-йўл чизиқли, қисман чалкаш тукли, ўрта қисмидан шохланувчи, баргли шохчалари якка каллакли. Барглари оч яшил, устки томони туксиз, пастки томони қалин тукли, четлари йирик тикан тишли. Ёпирма барглари бандли, патсимон бўлинган. Поядаги барглари патсимон ўйилган, бандсиз. Саватчалари тухумсимон-юмалоқ, чалкаш тукли, диаметри 3 см. Ўрама баргчалари кўп, қиррали. Тожи пушти, ўрама баргчаларидан қисқа. Уруғи тескари тухумсимон, оч кулранг. Июнда гуллаб, меваси июнь–июлда етилади.

Тарқалиши

Сурхондарё вилояти: Ҳисор тизмасининг жануби-ғарбий тармоқларида, Бойсун тоғларида тарқалган.

Ўсиш шароити

Тоғ этакларидаги қумлоқ ёнбағирларда ўсади.

Сони

Табиатда кам тарқалган.

Кўпайиши

Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлилар сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари

Маълум тупроқ шароитига мослашганлиги унинг камайишига сабаб бўлмоқда.

Маданийлаштириш

Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари

Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.