Сайт тест режимида ишламоқда Сайт работает в тестовом режиме

Категориялар

Қидирув

ЭГРИТИКАН КАРРАК

Кўриниши

Тарқалиши


Мақоми

2. Ҳисор тизмасининг камёб эндемик ўсимлиги.

Қисқача тавсифи

Бўйи 30–50 см га етадиган кўп йиллик ўт. Пояси тик, йўл-йўл чизиқли, қалин чалкаш тукли, ўрта қисмидан шохланувчи. Барглари чармсимон, ҳар икки томони қалин тукли. Ёпирма барглари бандли, чўзиқ эллипссимон, деярли бўлинган, тикан тишчали. Саватчаси кенг тухумсимон, диаметри 15–17 мм, тукли. Ўрама баргчалари кўп, қиррали, сиртидагилари пастга қараб эгилган. Тожи пушти. Уруғи кулранг. Июнь–июль ойларида гуллаб, меваси август–сентябрда етилади.

Тарқалиши

Қашқадарё вилояти: Қашқадарё ҳавзасида тарқалган.

Ўсиш шароити

Тоғларнинг ўрта қисмидаги майда жинс тупроқли ёнбағирларда ўсади.

Сони

Табиатда жуда кам тарқалган.

Кўпайиши

Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлилар сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари

Аниқланмаган.

Маданийлаштириш

Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари

Ҳисор ва Китоб қўриқхоналарида муҳофаза қилинади.