Сайт тест режимида ишламоқда Сайт работает в тестовом режиме

Категориялар

Қидирув

2. Жанубий Ўзбекистоннинг жуда камёб тури.

Кўриниши

Тарқалиши


Мақоми

Бўйи 70 см гача етадиган кўп йиллик ўт. Поялари бандсиз безчали, юқори қисми сийрак шохли, шохчалари кўп саватчали. Тўпгули рўваксимон. Барглари чармсимон, ҳар икки томони яшил, устки томони бандсиз безчали, пастки томони жуда сийрак чалкаш тукли. Ёпирма барглари бандли, чўзиқ наштарсимон, патсимон бўлакли. Поядаги барглари бандсиз, наштарсимон, патсимон бўлинган. Саватчаси чўзиқ цилиндрсимон. Тожи сариқ рангда. Уруғи очкулранг, қора доғли, уч қиррали, учи уч тишли. Июль–август ойларида гуллаб, меваси август–сентябрда етилади.

Қисқача тавсифи

Сурхондарё вилояти: Боботоғда тарқалган. Тожикистонда ҳам учрайди.

Тарқалиши

Тоғларнинг ўрта қисмидаги очилиб қолган ола жинсларда ўсади.

Ўсиш шароити

Табиатда жуда кам учрайди, фақат бир жойда маълум.

Сони

Табиатда жуда кам учрайди, фақат бир жойда маълум.

Кўпайиши

Уруғидан кўпайса керак.

Ўсимлилар сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари

Тур маълум тупроқ шароитида ўсишга мослашганлиги оқибатида камайиб бормоқда.

Маданийлаштириш

Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари

Алоҳида муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.