Сайт тест режимида ишламоқда Сайт работает в тестовом режиме

Категориялар

Қидирув

КИНДИКЧАЛИ КАРРАК

Кўриниши

Тарқалиши


Мақоми

2. Қизилқумга мансуб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи

Поясининг бўйи 60 см гача етадиган, деярли асосидан шохланувчи, шохчалари якка бошчали, тўп гуллари ёйиқ, кўп йиллик ўт. Баргларининг устки томони яшил рангли, чалкаш тукли, йўғон томирли, пастки томони кулранг қалин тукли. Ёпирма барглари чўзиқ наштарсимон, патсимон бўлинган, бандли, бандининг асоси бироз кенгайган, оқиш қалин тукли. Поядаги барглари бандсиз кенг наштарсимон, сийрак тишсимон тиканли. Саватчаси кенг цилиндрсимон. Тожи сариқ. Уруғи деярли тўрт қиррали, кулранг. Июнь–август ойларида гуллаб, меваси август–сентябрда етилади.

Тарқалиши

Бухоро, Навоий вилоятлари: Қизилқумдаги қолдиқ тепаликлар (Қўнғиртоғ, Етимтоғ ва Оқтоғлар)да тарқалган.

Ўсиш шароити

Қолдиқ тепаликлардаги тошли, тош-шағалли ёнбағирларда ўсади.

Сони

Табиатда якка-якка ҳолда тарқалган.

Кўпайиши

Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлилар сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари

Бу тур алоҳида тупроқ шароитига мослашганлиги учун камайиб бормоқда.

Маданийлаштириш

1964 йили ЎзР ФА Қизилқум чўл станцияси тажриба майдонида экиб ўстирилган. Ўсиб чиққан ниҳоллар шу йилнинг ўзидаёқ қуриб қолган.

Муҳофаза чоралари

Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.