Сайт тест режимида ишламоқда Сайт работает в тестовом режиме

Категориялар

Қидирув

ВВЕДЕНСКИЙ КАРРАГИ

Кўриниши

Тарқалиши


Мақоми

2. Ҳисор тизмаси жануби-ғарбий тармоқларининг эндемик ўсимлиги.

Қисқача тавсифи

Бўйи 20 см га етадиган икки йиллик ўт. Пояси йўл-йўл чизиқли (жўякли), чалкаш тукли, шохлари 1 ёки 2 та каллакли. Баргларининг пастки томони қалин оқиш тукли, устки томони сийрак чалкаш тукли, четлари тишсимон майда тиканли. Ёпирма барглари бандли, лирасимон. Поянинг пастки қисмидаги барглари ёпирма баргларга ўхшаш, бандсиз ёки қисқа бандли. Поянинг ўрта қисмидаги барглари ҳам бандсиз. Энг юқоридагилари эса қисқариб тиканга айланган. Саватчаси чўзиқ т у х у м с и м о н , юқори қисми сиқилган, сийрак чалкаш тукли. Ўрама баргчалари яшил, қиррали, ўткир учли, ўрта қисми қисилган. Тожи пушти рангли. Уруғи тескари тухумсимон, тўқ кулранг. Июнь–июль ойларида гуллаб, меваси июль–августда етилади.

Тарқалиши

Сурхондарё вилояти: Помир-Олойда Чўлбайир, Бойсун тоғларида, Ҳисор тизмаси жанубий ёнбағридаги Сангардак сув ҳавзасида тарқалган.

Ўсиш шароити

Тоғларнинг ўрта қисмидаги йирик тошли ва шағалли ёнбағирларда ўсади.

Сони

Табиатда жуда кам тарқалган.

Кўпайиши

Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлилар сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари

Фақат ўзига хос тупроқда ўсишга мослашганлиги унинг қисқаришига сабаб бўлган.

Маданийлаштириш

Аниқ маълумот йўқ.

Муҳофаза чоралари

Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.