Сайт тест режимида ишламоқда Сайт работает в тестовом режиме

Категориялар

Қидирув

БУТКОВ КАРРАГИ

Кўриниши

Тарқалиши


Мақоми

1. Зарафшон тизмасидаги камёб тур.

Қисқача тавсифи

Бўйи 40 см га етадиган пояси йўл-йўл чизиқли (жўякли), қалин тукли, сербарг, асосидан шохланувчан, якка каллакли, икки йиллик ўт. Барглари яшил рангли, устки ва пастки томони чалкаш тукли, қирраси тикансимон тишли. Ёпирма ҳамда поянинг пастки қисмидаги барглари қисқа бандли, патсимон бўлинган. Поянинг ўрта қисмидаги барглари чўзиқ, четлари бўлакли, юқори қисмидагилари эса юмалоқ, пояни ярим қамраб туради, учи қаттиқ, тиканли. Саватчаси ясси-юмалоқ (диаметри 2,5–3,5 см), кўп гулли. Ўрама барглари кўп, дағал. Тожи пушти рангли. Уруғи чўзиқ тухумсимон. Май–июль ойларида гуллаб, меваси июль–августларда етилади.

Тарқалиши

Самарқанд ва Қашқадарё вилоятлари: Зарафшон тизмаси (Ургут қишлоғи атрофлари, Самарқанд тоғлари, Оқсой қишлоғи атрофи)да тарқалган. Тожикистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити

Тоғларнинг ўрта ва пастки қисмларидаги жарликлар, сурилмалар ҳамда шағалли ёнбағирларда ўсади.

Сони

Табиатда жуда кам учрайди.

Кўпайиши

Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлилар сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари

Чорва молларининг ҳаддан ташқари кўп боқилиши ва хашак учун ўриб олиниши сабаб бўлмоқда.

Маданийлаштириш

Аниқ маълумот йўқ.

Муҳофаза чоралари

Китоб давлат қўриқхонасида муҳофаза қилинади.