Сайт тест режимида ишламоқда Сайт работает в тестовом режиме

Категориялар

Қидирув

Безчатукли каррак

Кўриниши

Тарқалиши


Мақоми

2. Зарафшон тизмаси ғарбий қисмидаги жуда камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи

Бўйи 50 см га етадиган кўп йиллик ўт. Поялари кўп, тарвақайлаган, туксиз, юқори қисми безчасимон тукли. Шохчалари якка каллакли. Тўпгуллари сийрак. Баргларининг устки томони безчасимон тукли, пастки томони кулранг, қалин тукли, патсимон қирқилган. Поядаги барглари бандсиз, юқорига қараб кичрайиб боради. Саватчалари чўзиқ тухумсимон, безчасимон тукларга эга. Ўрама баргчалари 30–40 та, яссироқчармсимон, безчасимон тукли. Гули сариқ рангли. Уруғи тескари тухумсимон, деярли уч қиррали, ингичка қанотчали, юқори қисми 2–3 тишли. Июль– август ойларида гуллаб, уруғи август–сентябрда етилади.

Тарқалиши

Самарқанд ва Қашқадарё вилоятлари: Зарафшон тизмасида тарқалган.

Ўсиш шароити

Тоғларнинг юқори қисмидаги тошли ёнбағирларда ўсади.

Сони

Табиий ҳолда кам тарқалган.

Кўпайиши

Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлилар сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари

Аниқ маълумот йўқ.

Маданийлаштириш

Маълумот йўқ.

Муҳофаза чоралари

Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.