Сайт тест режимида ишламоқда Сайт работает в тестовом режиме

Категориялар

Қидирув

БУХОРО ОТОСТЕГИЯСИ

Кўриниши

Тарқалиши


Мақоми

БУХОРО ОТОСТЕГИЯСИ.

Қисқача тавсифи

Бўйи 120 см га етадиган кулранг пояси юқори қисмигача ёғочланадиган ярим бута. Бир йиллик новдалари ноаниқ тўрт қиррали, сарғиш-оқ рангли, тукли. Барглари кенг тухумсимон, бандсиз, тўмтоқ, кўкимтир-яшил рангли, ҳурпайган қалин тукли. Гуллари бандсиз, барг қўлтиғида 5–8 тадан ҳалқа ҳосил қилиб жойлашган. Гулолди баргчалари кураксимон. Тожбарглари 10– 14 мм узунликда, оқ рангли. Июнь–август ойларида гуллаб, меваси сентябрь–октябрда етилади.

Тарқалиши

Сурхондарё вилояти: Шўроб, Дарбанд ва Гўрхожи қишлоқлари атрофларида бирбирдан ажралган иккита популяцияси маълум.

Ўсиш шароити

Тоғ олди ва тоғ этакларида гипсли тепаликларда, гипсли қояларда, баъзан гипсли оҳактошларда ўсади.

Сони

Шўроб ва Дарбанд атрофларидаги популяцияда туплар сони 1800 дан ошмайди. Гўрхожидаги популяцияда 3000 атрофидаги туплар ўсиши аниқланган.

Кўпайиши

Уруғидан кўпаяди. Аммо кейинги тадқиқотлар давомида уруғидан кўпайган ёш туплари қайд этилмаган.

Ўсимлилар сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари

Чорва молларининг кўплаб боқилиши ҳамда ўсимлик уруғига турли ҳашаротларнинг зарар келтириши ўсимликнинг камайишига сабаб бўлмоқда.

Маданийлаштириш

ЎзР ФА Ботаника боғида ўстириш ишлари натижа бермади.

Муҳофаза чоралари

У ўсиб турган жойларда буюртмахона ташкил қилиш лозим.