Сайт тест режимида ишламоқда Сайт работает в тестовом режиме

Категориялар

Қидирув

КОРОЛЬКОВ МАРМАРАГИ

Кўриниши

Тарқалиши


Мақоми

3. Ғарбий Тянь-Шанга хос камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи

Бўйи 50 см га етадиган, тик ўсувчи, оқ момиқ тукли ярим бута. Барглари, асосан, ёпирма барглардан иборат, кенг наштарсимон поядагилари 2–3 жуфт, устки томони сийрак, остки томони эса оқ момиқ тукли. Гуллари 2–10 тадан мураккаб сохта ҳалқа ҳосил қилиб ўрнашган. Косачаси кенг қўнғироқсимон, икки лабли, пардасимон, йўғон т о м и р л и .То ж б а р гл а р и сариқ, узунлиги 25–33 мм. Меваси 4 та ёнғоқчага ажралади. Июнда гуллаб, меваси июль ойида етилади.

Тарқалиши

Тошкент вилояти: Қоржонтов, Угом ва Кўксув тизмаларида ҳамда Чотқол т и з м а с и н и н г ш и м о л и - ғарбида тарқалган.

Ўсиш шароити

Денгиз сатҳидан 1200–1500 м баландликда соз тупроқли нураган ёнбағирларда, тик қизил созларда ўсади.

Сони

Тарқалиш майдонларининг чегараланганлиги сабабли, табиий захиралари кам. Умумий сони 20 000 тупдан иборат. 200 га яқин популяцияси мавжудлиги аниқланган.

Кўпайиши

Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлилар сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари

Чорва молларининг боқилиши ва янги ерларнинг ўзлаштирилиши.

Маданийлаштириш

ЎзР ФА Ботаника боғида экилган.

Муҳофаза чоралари

Угом-Чотқол миллий табиат боғида учрайди. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.