Сайт тест режимида ишламоқда Сайт работает в тестовом режиме

Категориялар

Қидирув

ПРОСКОРЯКОВ БОЗУЛБАНГИ

Кўриниши

Тарқалиши


Мақоми

1. Нурота тизмаси учун ўта камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи

Ярим бутача, бўйи 20–35 см. Поялари оддий ёки шохланган, сийрак, қисқа тукли. Барглари майда, кенг тухумсимон, 3–5 бўлмали, асоси понасимон, тарвақалайган тукли, узун бандли. Гуллари 4–6 тадан шохларининг учидаги баргларнинг қўлтиқларида ярим халқа бўлиб ўрнашган. Гулёнбаргчаларининг учи ўткир, учбурчак бигизсимон, ташқарига қараб сал эгилган. Косачаси 10–15 мм узунликда, тор қўнғироқсимон, воронкасимон кенгайган, қайтақиси кенг қўнғироқсимон, тишчаси текис жойлашган, кенг учбурчаксимон, ташқарисига сал эгилган, қисқа хамда безчали туклар билан қопланган. Гултожи оқ. Июнь–июлда гуллаб, меваси июль–августда етилади.

Тарқалиши

Нурота тизмасида тарқалган (Жиззах ва Самарқанд вилоятлари).

Ўсиш шароити

Тоғларнинг ўрта қисмидаги қуруқ, тош-чағиртошли ёнбағирларда ўсади.

Сони

Жуда кам тарқалган, якка-якка ҳолда ўсади.

Кўпайиши

Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлилар сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари

Аниқланмаган. Шароитнинг ноқулайлигидан кам учраса керак.

Маданийлаштириш

Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари

Нурота давлат қўриқхонасида муҳофаза қилинади. Ўсимлик популяцияларини аниқлаш ва хариталаш, табиий ва маданий шароитда унинг биоэкологик хусусиятларини ўрганиш талаб этилади.