Сайт тест режимида ишламоқда Сайт работает в тестовом режиме

Категориялар

Қидирув

БИГИЗСИМОН ОҚТИКАН

Кўриниши

Тарқалиши


Мақоми

3. Фарғона водийси адирларида сақланиб қолган жуда камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи

Баландлиги 30 см га етадиган, ёғочланувчи ярим бута. Барглари бигизсимон, пояда қарама-қарши жойлашган, узунлиги 2–4 см, эни 1,5 см. Гуллари пояларининг учида, диаметри 5 см га етадиган қалқонсимон тўпгул ҳосил қилиб жойлашган. Косачаси найсимон, узунлиги 6–7 мм. Тожбарглари оқ, асоси сал пушти ранг, эни 1,5 мм.

Тарқалиши

Фарғона, Наманган вилоятлари: Фарғона водийсида денгиз сатҳидан 500–800 м баландликда тарқалган.

Ўсиш шароити

Тошли ва майда зарра жинс тупроқли адирларда ўсади.

Сони

Поп адирлари (Чодаксой ҳавзаси)да якка-якка ҳолда тарқалган, 10 м2 да ўртача 3–4 тупи ўсади.

Кўпайиши

Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлилар сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари

Оқтикан ўсиб турган ерларнинг қишлоқ хўжалик экинлари (ғалла ва бошқалар) учун ўзлаштирилиши ареалининг қисқариб кетишига сабаб бўлди.

Маданийлаштириш

Бу тур ЎзР ФА Ботаника боғида маданий шароитда экиб ўстирилган. Уруғининг униб чиқиши 1 фоиздан кам эканлиги аниқланган.

Муҳофаза чоралари

Мавжуд туплари қатъий назорат остига олиниши керак.