Сайт тест режимида ишламоқда Сайт работает в тестовом режиме

Категориялар

Қидирув

ҚАДАҲСИМОН СУТЛАМА

Кўриниши

Тарқалиши


Мақоми

1. Орол ва Каспий атрофидаги чўлларда учрайдиган камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи

Бўйи 20–40 см оралиғидаги туксиз, кўк-яшил, кўп йиллик ўт. Пояси кўп, тик, асосидан шохланган. Барглари этли, бандсиз, текис қиррали, наштарсимон, эллипс шаклда, баъзан қалами-наштарсимон. Кўсакчаси 4,5 мм узунликда, юмалоқ-тухумсимон, силлиқ. Уруғи тухумсимон, 2–3 мм узунликда, оч кулранг. Май– август ойларида гуллаб, меваси июнь–сентябрда етилади.

Тарқалиши

Қорақалпоғистон: Устюртда, Қоринёриқ, Шахбахта ва Борсакелмас қишлоқлари ҳамда Табансу, Қорабавур қудуқлари атрофларида тарқалган. Туркманистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити

Тошли ва қумли чўлларда, шўрхок, шўрланган кулранг-қўнғир тупроқларда ўсади.

Сони

Якка-якка ёки тўп-тўп бўлиб ўсади.

Кўпайиши

Уруғидан ва вегетатив йўл билан кўпаяди.

Ўсимлилар сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари

Чорва молларининг боқилиши ва ҳудудда нефть-газ саноатининг ривожланиши сабабли камайиб кетмоқда.

Маданийлаштириш

Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари

Муҳофаза қилинмайди.