Сайт тест режимида ишламоқда Сайт работает в тестовом режиме

Категориялар

Қидирув

БУХОРО СПИРОСТЕГИЯСИ

Кўриниши

Тарқалиши


Мақоми

2. Жануби-ғарбий Помир-Олойдаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи

Бўйи 20–60 см оралиғидаги паҳмоқ туклар билан қопланган икки йиллик ўт. Поялари 1–4 та, оддий, баъзан шохланган. Барглари тухумсимон-чўзиқ, кетма-кет жойлашган, четлари айрисимон тишли. Гуллари якка-якка, поянинг юқори қисмидаги баргларининг қўлтиғида жойлашган. Косачаси найсимон-қўнғироқсимон, узунлиги 12–15 мм, учбурчак наштарсимон тишли. Гултожи сап-сариқ, воронкасимон, узунлиги 25–45 мм. Кўсак меваси чўзиқ тухумсимон, узунлиги 15 мм. Уруғи майда. Июль–август ойларида гуллаб, меваси сентябрь–октябрда етилади.

Тарқалиши

Қашқадарё, Сурхондарё вилоятлари: Ғузор, Деҳқонобод, Қизилча, Оқрабод, Шўроб, Оқтош, Қораил, Чарқауқ ва Озод қишлоқлари атрофида тарқалган. Туркманистонда (Кўҳитанг) ҳам учрайди.

Ўсиш шароити

Гипсли оҳактошларда, оҳакгилларда, гипсли қояларда, баъзан майда жинсли тупроқларда ўсади.

Сони

Тупларининг умумий сони 15 мингдан ошмайди.

Кўпайиши

Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлилар сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари

Ерларнинг қишлоқ хўжалиги учун ўзлаштирилганлиги ва чорва молларининг узлуксиз боқилиши ўсимликнинг камайишига сабаб бўлмоқда.

Маданийлаштириш

ЎзР ФА Ботаника боғида ўстириш устида олиб борилган кўп йиллик тажрибалар натижасиз тугади.

Муҳофаза чоралари

Сурхон давлат қўриқхонасида муҳофаза қилинади.