Сайт тест режимида ишламоқда Сайт работает в тестовом режиме

Категориялар

Қидирув

ТУРКИСТОН КЎКБЎЙИНИ (Leuciscus idus)

Кўриниши

Тарқалиши


Мақоми

3(NT): Йўқ бўлиб кетиш эҳтимолига яқин Орол эндемик кенжа тури.

Тарқалиши

Амударёнинг қуйи қисмидаги сув ҳавзалари; ўтмишда Оролнинг чучуклашган қисмларида ҳам бўлган. Ўзбекистондан ташқарида: Қозоғистон, Туркманистон. Ўрта ва Шарқий Европада, Сибирда – бошқа кенжа тури.

Яшаш жойлари

Унча катта бўлмаган кўлларда, камдан-кам ҳолларда дарёларда яшайди.

Сони

Айрим жойларда ва кам миқдорда учрайди. Сонининг аҳён-аҳёнда кескин ўзгарган даврлари маълум. Ҳозирги кундаги ҳолати номаълум.

Яшаш тарзи

Чучук сувларда турғун ҳаёт кечирувчи балиқ. 3–4 ёшда жинсий вояга етади. Урчиши – март-апрелда. Серпуштлиги – 30–80 минг увулдириқ атрофида. Сув ҳашаротларининг личинкалари, сув ўтлари ва майда балиқлар билан озиқланади.

Чекловчи омиллар

Сув ҳавзалари табиий сув режимининг ўзгариши ва сувининг ифлосланиши, Орол денгизи сатҳининг пасайиши ва сувининг шўрланиши, келгинди балиқлар рақобати.

Кўпайиш холати

Кўпайтирилмаган.

Муҳоваза чоралари

Сонини мукаммал ўрганиш, кенжа турнинг яшаш жойларида муҳофазасини ташкиллаштириш лозим.